Cơ Sở Khoan Giếng Quốc Dũng

Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: 82/1 Đường Ta32, Phường Thới An, Quận 12
Điện thoại: 0918768949
Người Điều Hành: Nguyễn Văn Dũng (CCS)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: Cơ Sở Khoan Giếng Quốc Dũng