Tỉnh/Thành
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Tên Sắp Xếp
Goldlogo
Thông tin doanh nghiệp

sdfsdfsd

Địa chỉ
54 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnhh
Điện thoại
Hồ Quang Đãng
Điện Thoại Di Động
Người Điều Hành
Hồ Quang Đãng

Đường đi đến doanh nghiệp

Liên hệ chủ sở hữu danh sách

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách