Bosch

Công Ty TNHH Robert Bosch Việt Nam
Địa chỉ: 473 Điện Biên Phủ (194 Golden Bldg Lầu 10), Phường 25, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Giới thiệu ngắn: Phân Phối Dụng Cụ Điện Cầm Tay Hiệu Bosch –