Tỉnh/Thành
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Sản phẩm & DV
Địa chỉ
14B Lầu 1 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Điện thoại
Fax
(028)39255223
Người Điều Hành
Nguyễn Thanh Minh (CT)
Liên hệ chủ sở hữu danh sách

Send Message