Công Ty Cổ Phần Nam Liên

Tỉnh/Thành:
Nam Định
Tên Sắp Xếp:
Nam Liên
Tên doanh nghiệp:

Công Ty Cổ Phần Nam Liên

Sản phẩm & DV:
Địa chỉ:
Khu Cồn Vịt Thanh Bình Phường Hạ Long, Thành Phố Nam Định
Điện thoại:
Người Điều Hành:
Cao Công Tường (TGĐ)

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách