Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kỳ Long

Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Tên Sắp Xếp:
Kỳ Long
Tên doanh nghiệp:

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kỳ Long

Thông tin doanh nghiệp:

Chuyên Các Loại Hoa Lan

Sản phẩm & DV:
Địa chỉ:
259 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11
Điện thoại:

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách