Tỉnh/Thành
TP. Hải Phòng
Ngành nghề
Thông tin doanh nghiệp

Luyện Đúc Thép

Sản phẩm & DV
Địa chỉ
Khu Công Nghiệp Kiền Bái, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên
Điện thoại
Người Điều Hành
Nguyễn Văn Hanh (GĐ)
Liên hệ chủ sở hữu danh sách

Send Message