Công Ty TNHH Hoa Xuất Khẩu Agrivina (Dalat Hasfarm)

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng
Ngành nghề: ,
Địa chỉ: 450 Nguyên Tử Lực, Thành Phố Đà Lạt
Điện thoại: 02633824947
Người Điều Hành: Mr.Bernhard Schenke (PTGĐ)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: Công Ty TNHH Hoa Xuất Khẩu Agrivina (Dalat Hasfarm)