Công Ty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam

Địa chỉ
126 Hồng Bàng (Hung Vuong Plaza Lầu 3), Phường 12, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

Công Ty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Công Ty Cổ Phần Powerbowl

Địa chỉ
184 Lê Đại Hành (The Flemington Lầu B1), Phường 15, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Powerbowl

Sản phẩm & DV
Điện thoại