Các Đoàn Nghệ Thuật

Nhà Hát Nghệ Thuật Phương Nam
Địa chỉ: 372-374 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lân Sư Rồng Nhơn Nghĩa Đường
Địa chỉ: 79/24/2 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu ngắn: Đội Lân Sư Rồng –
Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Điện Ảnh Thành Phố (Saigon Concert)
Địa chỉ: 7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu ngắn: – Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật – Cung Cấp Địa Điểm Biểu Diễn