Các Đoàn Nghệ Thuật

Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Điện Ảnh Thành Phố (Saigon Concert)

Address: 7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu ngắn:
– Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật – Cung Cấp Địa Điểm Biểu Diễn
Điện thoại:

Nhà Hát Nghệ Thuật Phương Nam

Address: 372-374 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:

Công Ty TNHH Lân Sư Rồng Nhơn Nghĩa Đường

Address: 79/24/2 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu ngắn:
Đội Lân Sư Rồng –
Điện thoại: