Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Điện Ảnh Thành Phố (Saigon Concert)

Địa chỉ
7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Điện Ảnh Thành Phố (Saigon Concert)

Giới thiệu ngắn
– Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật – Cung Cấp Địa Điểm Biểu Diễn
Điện thoại

Nhà Hát Nghệ Thuật Phương Nam

Địa chỉ
372-374 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Nhà Hát Nghệ Thuật Phương Nam

Điện thoại

Công Ty TNHH Lân Sư Rồng Nhơn Nghĩa Đường

Địa chỉ
79/24/2 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Công Ty TNHH Lân Sư Rồng Nhơn Nghĩa Đường

Giới thiệu ngắn
Đội Lân Sư Rồng –
Điện thoại