Các Tổ Chức Tôn Giáo

Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 243 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm & DV:
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 20 Đường 23 Tháng 10, Phường Phương Sơn, Thành Phố Nha Trang
Khánh Hòa
Sản phẩm & DV:
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) – Chi Hội Khánh Hội
Địa chỉ: 98 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm & DV:
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) – Chi Hội Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: 147 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm & DV:
TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 29 Chùa Hội Khánh, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một
Bình Dương
Sản phẩm & DV:
Ban Đại Diện Phật Giáo Q.8
Địa chỉ: 154 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8
TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm & DV: