Đài Truyền Hình & Dịch Vụ

Đài Truyền Hình Việt Nam (Vtv) – VPĐD
Địa chỉ: 232/14 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu ngắn: Đài Truyền Hình & Dịch Vụ