Diêm

Công Ty Cổ Phần May – Diêm Sài Gòn
Địa chỉ: 180-192 Nguyễn Công Trứ (Maritime Bank Tower Lầu 15), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV: