Công Ty Cổ Phần May - Diêm Sài Gòn

Địa chỉ
180-192 Nguyễn Công Trứ (Maritime Bank Tower Lầu 15), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần May - Diêm Sài Gòn

Sản phẩm & DV
Điện thoại