Công Ty TNHH Công Nghiệp Tempearl (Việt Nam)

Địa chỉ
Đường 8 Kcx Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tempearl (Việt Nam)

Giới thiệu ngắn
Sx Bộ Ngắt Mạch Điện, Mạch Điện Các Loại, Hộp Phân Phối Điện Và Các Linh Kiện Liên Quan
Điện thoại