Quán Mì Gia Hải Ký

Địa chỉ
229 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

Quán Mì Gia Hải Ký

Sản phẩm & DV
Điện thoại