Hủ Tiếu

Quán Mì Gia Hải Ký
Địa chỉ: 229 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV: