CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Địa chỉ
Km13 Đường 5 Khu Công Nghiệp Nomura - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương
TP. Hải Phòng
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Sản phẩm & DV
Điện thoại