Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Sài Gòn

Địa chỉ
161 Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Sài Gòn

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Bàn Cờ

Địa chỉ
380 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Bàn Cờ

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Bình Tây

Địa chỉ
103 Tổ 90 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Bình Tây

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Lạc Long Quân

Địa chỉ
172Fg Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Lạc Long Quân

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Lương Nhữ Học

Địa chỉ
227 Lương Nhữ Học, Phường 12, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Lương Nhữ Học

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Nguyễn Trãi

Địa chỉ
464 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Nguyễn Trãi

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Sanh Mạng Đường

Địa chỉ
313-315 Bình Đông, Phường 11, Quận 8
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Sanh Mạng Đường

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Nhà Thờ Tin Lành Phú Thọ Hòa

Địa chỉ
713 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Nhà Thờ Tin Lành Phú Thọ Hòa

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Phú Lâm

Địa chỉ
716A Hậu Giang, Phường 12, Quận 6
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Phú Lâm

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thị Nghè

Địa chỉ
124 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thị Nghè

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Tôn Thất Thuyết

Địa chỉ
65 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Tôn Thất Thuyết

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thông Tây Hội

Địa chỉ
37/241 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thông Tây Hội

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Hiệp Phú

Địa chỉ
591/20 Khu Phố 6 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Hiệp Phú

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Gia Định

Địa chỉ
109 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Gia Định

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Giáo Xứ Chợ Quán - Hạt Chợ Quán

Địa chỉ
120 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Giáo Xứ Chợ Quán - Hạt Chợ Quán

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Địa chỉ
42 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thủ Đức

Địa chỉ
156 Khu Phố 3 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Thủ Đức

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ
752 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Nguyễn Chí Thanh

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Tu Viện Tường Vân

Địa chỉ
E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Tu Viện Tường Vân

Sản phẩm & DV
Điện thoại

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Hòa Hưng

Địa chỉ
625 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi Hội Hòa Hưng

Sản phẩm & DV
Điện thoại