Nylon

Cơ Sở Sản Xuất Dây Nylon Tính Phát

Address: 35/1 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Giới thiệu ngắn:
Chuyên Kd: Dây Nylon –
Sản phẩm & DV:
Điện thoại:

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Bầu Trời Xanh

Address: 84 Đường 8 Kdc Bình Phú, Phường 11, Quận 6
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV:
Điện thoại:

CƠ SỞ NILON

Address: Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
An Giang
Ngành nghề:
Giới thiệu ngắn:
Chuyên Làm Dây Nylon
Sản phẩm & DV:
Điện thoại: