CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YUNCHENG LASER PLATE MAKING

Địa chỉ
Đường 9 Khu Công Nghiệp Long Thành, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành
Đồng Nai
Ngành nghề
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YUNCHENG LASER PLATE MAKING

Giới thiệu ngắn
Sản Xuất Trụ Silicone Dùng Để In Hoa Văn Lên Gạch Men
Sản phẩm & DV
Điện thoại