CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀNG BỒNG MIÊU

Địa chỉ
996 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà
TP. Đà Nẵng
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀNG BỒNG MIÊU

Sản phẩm & DV
Điện thoại

CÔNG TY TNHH PHỤ THƯƠNG

Địa chỉ
236 Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Nghệ An
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHỤ THƯƠNG

Giới thiệu ngắn
Dịch Vụ Nổ Mìn
Sản phẩm & DV
Điện thoại

CÔNG TY TNHH BÀN THẠCH

Địa chỉ
9 Thanh Niên, Phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ
Quảng Nam
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BÀN THẠCH

Sản phẩm & DV
Điện thoại