Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Việt

Địa chỉ
403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7
TP. Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Việt

Điện thoại