CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẠC LIÊU

Địa chỉ
Khu Hc Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu
Bạc Liêu
Tên doanh nghiệp

CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẠC LIÊU

Giới thiệu ngắn
Nghiên Cứu Các Nhành Ngư Nghiệp, Thực Hiện Các Chương Trình Khuyến Ngư, Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật
Điện thoại