CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐẠI VIỆT

Địa chỉ
50 Phương Lưu, Quận Hải An
TP. Hải Phòng
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐẠI VIỆT

Giới thiệu ngắn
Sản Xuất Sứ Phục Vụ Cho Ngành Đóng Tàu
Sản phẩm & DV
Điện thoại

CÔNG TY TNHH GLOBAL MARITIME VIỆT NAM -VPĐD

Địa chỉ
44 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GLOBAL MARITIME VIỆT NAM -VPĐD

Giới thiệu ngắn
Tư Vấn Giám Sát An Toàn Hàng Hải
Sản phẩm & DV
Điện thoại