CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2 – NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (ALC 2) – CN KHÁNH HÒA

Tỉnh/Thành:
Khánh Hòa
Ngành nghề:
Tên Sắp Xếp:
zzzzz
Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2 – NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (ALC 2) – CN KHÁNH HÒA

Sản phẩm & DV:
Địa chỉ:
21A Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang
Phòng Kế Toán Tổng Hợp
Điện thoại:
Người Điều Hành:
Đỗ Thị Kim (TGĐ)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách