Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen (Daseco)

Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Thông tin doanh nghiệp:

Nhà Hàng Đầm Sen Water Park, Tornado, Kamikaze, Spacebowl, Twister, Love Storm

Sản phẩm & DV: ,
Địa chỉ: 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11
Điện thoại: 02838588418
Fax: (028)38588419
Người Điều Hành: Đặng Ngọc Nghĩa (TGĐ)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen (Daseco)