CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI (MACS) – CN

Tỉnh/Thành: Khánh Hòa
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: 75 Trần Nhật Duật, Phường Phước Hòa, Thành Phố Nha Trang
Văn Phòng
Điện thoại: 02583516071
Người Điều Hành: Nguyễn Thị Hoa Hiên (GĐ)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI (MACS) – CN