Tỉnh/Thành
TP. Hải Phòng
Ngành nghề
Sản phẩm & DV
Địa chỉ
80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng
Văn Phòng
Điện thoại
Người Điều Hành
Nguyễn Đăng Tình (TGĐ)
Liên hệ chủ sở hữu danh sách

Send Message