CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Tỉnh/Thành: Bình Dương
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: Lô G1-9 Đường N3 Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652769
Người Điều Hành: Dương Thanh Hậu (TVP)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC