CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP SÓC SƠN

Tỉnh/Thành: Bắc Ninh
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: Km22+600 Tỉnh Lộ 280, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 02223645100
Website: www.tusso.vn

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP SÓC SƠN