CÔNG TY TNHH MAU SON

Tỉnh/Thành: Bình Dương
Ngành nghề:
Thông tin doanh nghiệp:

Gia Công Sấy Gỗ

Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: Ấp Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên
Phòng Xnk
Điện thoại: 02743653232
Người Điều Hành: Vũ Đình Luyện (CTHĐQT)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: CÔNG TY TNHH MAU SON