Cửa Hàng Quốc Bảo

Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề:
Thông tin doanh nghiệp:

Kd Gạch Men ,Thiết Bị Bồn Cầu – D7/7

Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: 1045 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Điện thoại: 02838854347
Người Điều Hành: Hồ Tấn Quốc Bảo (CCH)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: Cửa Hàng Quốc Bảo