Phòng Cho Thuê Thanh Châu 2

Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: 31 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5
Điện thoại: 02838591242

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: Phòng Cho Thuê Thanh Châu 2