TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) – CN

Tỉnh/Thành: Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành nghề:
Sản phẩm & DV:
Địa chỉ: 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02546250006
Người Điều Hành: Nguyễn Duy Việt (GĐ)

Đường đi đến doanh nghiệp

Gửi tin nhắn đến chủ sở hữu danh sách

Tiêu đề Danh mục: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) – CN